Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Via Media

Via Media prowadzi Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli (nr w rejestrze: KO.ZA.AD.JN/4234/58/06), w ramach której organizowane są:

  • szkolenia rad pedagogicznych
  • warsztaty
  • konferencje
  • seminaria

Uczestnicy w/w szkoleń otrzymają zaświadczenia NPDN Via Media.