Psychoterapia rodzinna

Polega na spotkaniu rodziny (której dotyczy problem) z psychoterapeutą. O tym kto i kiedy przychodzi decyduje psychoterapeuta podczas wstępnych konsultacji z rodziną.

Co najczęściej jest przyczyną, że rodzina potrzebuje pomocy?

 • traumatyczne wydarzenia dot. całej rodziny
 • trudne sytuacje /podział majątku, przekazanie informacji, podjęcie decyzji itd…/
 • powtarzające się choroby w rodzinie
 • przemoc w rodzinie
 • problem alkoholowy
 • konflikty pomiędzy członkami rodziny
 • wykluczenie w rodzinie /kiedy rodzina o kimś nie pamięta, czasem nie pozwala o nim nawet mówić/
 • kłopoty we wzajemnym porozumiewaniu się
 • trudności w relacjach: rodzic – dziecko
 • brak akceptacji osób w rodzinie
 • itp.