Psychoterapia indywidualna dorosłych

rozpoczyna się od konsultacji – spotkania, podczas którego osoba zgłaszająca się do gabinetu /pacjent/ przedstawia sprawę, z jaką przychodzi, opowiada o swoim problemie, trudnościach, albo informuje o objawach, jakich doświadcza.

Konsultacja pozwala pacjentowi

  • poznać terapeutę, usłyszeć, co jego zdaniem jest istotne, jeszcze lepiej zrozumieć swój kłopot,
  • dowiedzieć się, co można zrobić, aby poszukać dla siebie rozwiązania, jakimi metodami, w jakim czasie itd.
  • podjąć decyzję dotyczącą dalszej pracy, czyli rozpoczęcia psychoterapii. 

Potem psychoterapeuta z pacjentem ustalają zasady współpracy /tzw. kontrakt terapeutyczny/, pacjent zostaje też informowany o regulaminie obowiązującym w gabinecie.

W tym czasie coraz bardziej pacjent poznaje psychoterapeutę, a psychoterapeuta pacjenta; tworzy się tzw. sojusz terapeutyczny. 

Czasami zdarza się, że efektywność psychoterapii uzależniona jest od współpracy z innymi specjalistami. Każdorazowo pacjent jest o takiej konieczności informowany, a współpraca ta ma miejsce zawsze za jego zgodą i dla jego dobra.

Psychoterapia indywidualna polega na spotkaniach /tzw. sesjach/ pacjenta z psychoterapeutą, których celem jest dalsze poznanie i zrozumienie problemu, poszukiwanie sposobów rozwiązania go, poprawa funkcjonowania, samopoczucia, a w końcu wyleczenie.

Aby zamierzone cele mogły zostać osiągnięte psychoterapeuta stosuje podczas sesji różnorodne interwencje terapeutyczne,  udziela wsparcia, dobiera profesjonalne metody stosowane we współczesnej psychoterapii, które są pomocne pacjentowi, czasami sugeruje zadania terapeutyczne.

Pacjent jest informowany przez psychoterapeutę o celu psychoterapii, stosowanych metodach, czasie jaki jest potrzebny, aby osiągnąć zamierzone efekty.

Psychoterapia integratywna stwarza pacjentowi szczególne warunki do zmiany i poprawy funkcjonowania, przez to, iż pozwala psychoterapeucie stosować metody, które wypracowały różne szkoły psychoterapii i połączyć osiągnięcia.